O nas

Naziv družbe: Moja harmonija  d.o.o., PE Ambulanta Velenje, Koroška 48,  Velenje

E-pošta: info@mojaharmonija.com

               aria@mojaharmonija.com

               igor@mojaharmonija.com

Osnovna spletna stran:                      www.mojaharmonija.com
Produktna spletna stran:                   www.harmony-baby.com

 

 Kontaktni osebi:

Aria Verdan (direktorica)
dr. Igor Čuhalev, univ. dipl. fiz. (vodja ambulante)

Ida in dr.Igor